กิจกรรมเดือนมกราคม 2561

31 ม.ค. 61 ศึกษาดุงานโรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิิจิตร์ได้พาตัวแทนคณะครูแต่ละสายชั้นไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ สำนักงานเขตบางขุนเทียน กทม.

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

25 ม.ค.61 ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครมาเยี่ยมโรงเรียน
นางสาวฐานิตา แพร่วานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครได้เดินทางมาเยี่ยมชมการฝึกวิชาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

25 ม.ค. 61 ประชุมคณะครูประจำเดือนมกราคม 2561

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

22 ม.ค. 61 พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ปกครองที่ช่วยดูแลงานด้านจราจร
นางพวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ปกครอง
ที่อาสาเข้ามาทำหน้าที่ช่วยดูแลความปลอดภัยงานด้านการจราจรที่บริเวณหน้าโรงเรียนให้กับนักเรียน เช้าและเย็น

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

22 ม.ค. 61 โครงการหนูน้อยหัวแข็งปี 2

ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ร่วมกับ สน.ท่าข้าม ได้มาฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัยโดยใช้โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
เป็นฐานในการฝึกขับขี่ปลอดภัย โดยมีคณะวิทยากรของฮอนด้าและตำรวจ สน.ท่าข้าม และได้มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ได้เข้าร่วมฝึกการอบรมในครั้งนี้

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

21 ม.ค. 61 แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้น ป.6
แนะแนวการศึกษาต่อและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมี นางพวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมนี้พร้อมคณะครูโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ โดยมีครูทำหน้าที่เป็นวิทยากรจากโรงเรียนวัดราชโอรสและศิษย์เก่า โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนอื่นๆได้มาให้คำแนะนำแนวทางการศึกษาต่อในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง


คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

  15 ม.ค. 61 แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้น ป.6
แนะแนวการศึกษาต่อและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมี นางพวงผกา แสงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม โดยมีคณะครูโรงเรียนวัดราชโอรสและศิษย์เก่าโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว
ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนวัดราชโอรสได้มาให้คำแนะนำแนวทางการศึกษาต่อในครั้งนี้

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

12 ม.ค. 61 กิจกรรมงานวันเด็ก
ทางโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิิจิตร์ นำโดย นางพวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆ ท่าน หน่วยงาน ห้างร้านต่างๆ ที่ได้มอบของขวัญชิ้นพิเศษมากมายให้แก่ เด็กนักเรียนของโรงเรียนเรา อาทิเช่น ทุนการศึกษาหลายๆทุน ของขวัญชิ้นโตเช่น จักรยาน ตุ๊กตา ขนม อาหาร เครื่องดื่มต่างๆ นักเรียนร่วมกิจกรรมกันอย่างมีความสุข

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

11 ม.ค.61
กีฬาพระยามนฯ เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560


คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

5 ม.ค. 61
กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2561
สุขสันต์เฮฮา หรรษาพระยามน


คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม