กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2561

28 ก.พ. 61
นักเรียนรับทุนการศึกษา จากกองทุนนายอภิสัณห์ ม่วงศิริ
โดยคุณแม่สำเภา ม่วงศิริ และครอบครัวมองทุนการศึกษาให้กับ
นักเรียนโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิิจิตร์ จำนวน 20,000 บาท

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

26 ก.พ. 61 ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
นางพวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
ได้นำตัวแทนคณะครูเดินทางไปร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว
ณ พระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม
23 ก.พ. 60
งานนิทรรศการวิชาการแห่งการเรียนรู้ สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เครือข่ายโรงเรียนที่ 76-77
สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร โดยนายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางบอนได้เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดงาน
และนางพวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
เป็นผู้กล่าวรายงานเปิดนิทรรศการในครั้งนี้
ณ บริเวณโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม
 16 ก.พ. 61
การแข่งขันทักษะภาษาจีน Cluster ที่ 77
ตามโครงการสอนภาษาจีน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เครือข่ายโรงเรียนที่ 77

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

14 ก.พ. 60
การแสดงความสามารถทางดนตรี
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ปีการศึกษา 2560

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

9 ก.พ. 61
กิจกรรมพาเพลิน เดินงานวัด
กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยสายชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

3 ก.พ. 61
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 สนามสอบ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ โดยมี นายเกรียงไกร จงเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางพวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ และคณะกรรมการกลาง คณะกรรมการคุมสอบ ตัวแทนศูนย์สอบ 
ได้ร่วมจัดการสอบในครั้งนี้

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

1 ก.พ. 61
คณะผู้ตรวจราชการเดินทางมาตรวจเยี่ยม ณ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
1.นางดรุณี โลหิตศิริ
2.นายวิทยา เกียรติถกล
3. นางสาวสุชาดา พิบูลศิริและคณะ
โดยทั้งนี้ นางพวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์และรองผู้อำนวยการ
ทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม