กิจกรรมเดือนมีนาคม 2561

30 มี.ค. 61
ด้วยรักและห่วงใย จากใจ พม. ป.6 รุ่น 32
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 32 ขอให้นักเรียนที่รักของคุณครูทุกคนจงก้าวไปข้างหน้าด้วยการศึกษาตลอดชีวิต
ขอให้ทุกคนเป็นคนดีของครอบครัว สังคมและประเทศชาติต่อไป

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

20 มี.ค.61
วิพิธทัศนา สืบสานดนตรี นาฏศิลป์ ไทยแลนด์ยุค 4.0 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
ที่มีความสามารถด้านดนตรีนาฏศิลป์ ครั้งที่ 10 โดยนายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน
เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางบอน
และคณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครองนักเรียน
ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน
พร้อมรับชมการบรรเลงดนตรีไทย การแสดงดนตรีไทยประกอบการแสดงของนักเรียน
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

19 มี.ค.61
การทดสอบมาตรฐานโรงเรียนสองภาษาและรับมอบตัวนักเรียน EP การทดสอบมาตรฐานโรงเรียนสองภาษาหลักสูตรไทย-อังกฤษ
และการประชุมรับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียนสองภาษา(English Program) ปีการศึกษา 2561

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

16 มี.ค. 61
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รุ่นที่ 23 ปีการศึกษา 2560


คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

15 มี.ค.61
บรรยากาศการสอบเพื่อเตรียมตัวเข้าเรียนห้อง EP ของนักเรียนระดับชั้น ป.1 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

 9 มี.ค.61
EduLife Expo 2018 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ไปร่วมแสดงผลงานนักเรียนร่วมกับสถาบันการศึกษา
ชั้นนำทั่วประเทศจัดมหกรรมการศึกษา EduLife Expo 2018 ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2561
ณ สยามพารากอน และร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิดงาน
คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

2 มี.ค.61
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนผู้สำเร็จหลักสูตรการศึกษราปฐมวัย โดย นางพวงผกา แสงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรในครั้งนี้

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

กลับหน้าหลัก