กิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2561
24 พ.ค.61
พิธีมอบโทรทัศน์ 55 นิ้วให้กับโรงเรียน
คุณอัญชลี รวยฟูพันธ์ กรรมการสถานศึกษา ประธานกรรมการบริษัทยงอุดม
มอบโทรทัศน์ขนาด 55 นิ้ว ให้กับโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ จำนวน 6 เครื่อง
เพื่อใช้ในห้องเ
รียน
คลิกที่นี่ดูภาพเ
พิ่มเติม

23 พ.ค.61
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

 

22 พ.ค.61
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่ 1


คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

19-21 พ.ค. 2561
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม
16 พ.ค. 61
กิจกรรมต้อนรับสู่รั้วพระยามนฯ เป็นการสร้างความอบอุ่นในวันเปิดเทอมวันแรกของภาคเรียนที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2561 นำโดย นางพวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูบางส่วนได้ไปยืนรอต้อนรับนักเรียนด้วยตนเองจากนั้น
นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอนได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนในวันเปิดเทอม
และกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนทุกคนพร้อมๆ กัน 

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

10 พ.ค. 61

โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) โดย นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอนเป็นประธานในการอบรมและ ดร.ศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ์ เป็นวิทยากร มีตัวแทนคณะครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางบอนร่วมเข้าอบรมในครั้งนี้จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

8 พ.ค. 2561
การประชุมข้าราชครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางบอน
ณ โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

 

 

 

1 พ.ค. 2561

การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561
นำโดย นางพวงผกา แสงเงินและผู้บริหารทั้ง 4 ฝ่าย ได้มอบนโยบายและระเบียบต่างๆ
ของโรงเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบเพื่อร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพนักเรียน
และโรงเรียนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติมกลับหน้าหลัก