กิจกรรมเดือนมิถุนายน 2561

29 มิ.ย.61
พิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

27 มิ.ย. 61 โรงเรียนรับโล่เกียรติคุณผลการสอบ O-NET


พิธีมอบโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตรโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและนักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET
ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ปีการศึกษา 2560

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

26 มิ.ย. 61 สัปดาห์วันสุนทรภู่

งานสัปดาห์วันสุนทรภู่ การแสดงต่างๆ ของนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งได้จัดขึ้นทุกๆปี โดยการนำของกลุ่มสาระภาษาไทย

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

26 มิ.ย. 61

กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชันย์ลูกรอก้าวตามรอยพ่อรัชกาลที่ ๑๐
ร่วมสานต่อ พ่อของแผ่นดิน

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

21-24 มิ.ย.61 มหกรรมของดีเขตบางบอนครั้งที่ 3

พิธิเปิดงานมหกรรมของดีเขตบางบอนครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 61
ณ ลานจอดรถห้างแมคโครบางบอน ในครั้งนี้ทางโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ได้เข้าร่วมจัดซุ้มให้บริการสปาด้วย

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

19 มิ.ย. 61 การประชุมเตรียมรับเสด็จ

การประชุมเตรียมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ในวโรกาสเสด็จและติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ "To Be Number One" ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

13-15 มิ.ย. 61 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือและยุวกาชาด


กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและยุวกาชาดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 ณ ค่ายพงษ์ลดา จ.สระบุรี

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

 

12 มิ.ย. 61

ผู้อำนวยการเขตบางบอน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางบอน ตรวจความพร้อมของสถานที่โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ในการรับเสด็จ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ โดยมีนางพวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ให้การต้อนรับ

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

8 มิ.ย.61

การฝึกปฏิบัติซ้อมอพยพเพื่อป้องกันอัคคีภัย

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

7 มิ.ย.61

อบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยในโรงเรียน

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

7 มิ.ย.61

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

กลับหน้าหลัก