กิจกรรมเดือนสิงหาคม 2561

22 ส.ค. 61
โครงการ Prayamon Factory Healthy
"อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน" (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้)

-->คลิกดูภาพเพิ่มเติม

20 สิงหาคม 61 ชนะเลิศการแข่งขันเขียนบทร้อยกรองประเภททีม

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาได้รับรางวัลที่ 1 พร้อมเงินรางวัลอีก 3,000 บาท
ในแข่งขันเขียนบทร้อยกรองประเภททีม งาน "วันยุวกวี" ครั้งที่ 41 ประจำปี 2561 ดำเนินงานโดย สโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ ร่วมกับสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร โดยการแข่งขันในครั้งนี้ดำเนินการฝึกซ้อมและส่งไปแข่งขันโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

-->คลิกดูภาพเพิ่มเติม

16-17 ส.ค. 61 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ประจำปี 2561 ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ วันนี้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมายเต็มไปด้วยสาระความรู้และความสนุกสนานของคณะครูและนักเรียนทุกๆคน

-->คลิกดูภาพเพิ่มเติม

16-17 ส.ค. 61 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
วันนี้ทางโรงเรียนได้จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ขึ้น และให้นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าฐานทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์โดยได้ให้นักเรียนหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันทั้งวัน ได้ทำการทดลอง ได้สาระ ได้ความรู้จากการปฏิบัติจริง เรียกได้ว่าเรียนกันแบบสนุกสนานทั้งวันเลยจากคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

-->คลิกดูภาพเพิ่มเติม

10 สิงหาคม 2561
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

-->คลิกดูภาพเพิ่มเติม

8 ส.ค. 61
กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ โดย นางพวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ได้จัดให้มีกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจขึ้นพร้อมตัวแทนครูแต่ละสายชั้นและ
ตัวแทนนักเรียน แต่ละสายชั้นได้ร่วมกันเดินเก็บขยะภายในบริเวณโรงเรียน

-->คลิกดูภาพเพิ่มเติม

3 ส.ค. 61 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

1. คุณครูและนักเรียน กลุ่มสาระภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันเขียนร้อยแก้ว(เรียงความ) ประเภทเดี่ยวมัธยมศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 2 ตอบปัญหาภาษาไทย จากกรุงเทพมหานคร
2. สโมสรยุวกวี กลุ่มสาระสังคมศึกษา ชนะเลิศการตอบปัญหาธรรมะ ระดับมัธยมศึกษา
3. กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ รางวัลชมเชย ประกวดพูดนำเสนอภาษาอังกฤษ จากกรุงเทพมหานคร

-->คลิกดูภาพเพิ่มเติม

2 ส.ค.61
กิจกรรมท่องโลกกว้าง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษา1-3

-->คลิกดูภาพเพิ่มเติม

กลับหน้าหลัก