กิจกรรมเดือนกันยายน 2561

28 ก.ย.61

ราตรี สัมพันธ์ วันเกษียณ 

-->คลิกดูภาพเพิ่มเติม

20 ก.ย. 61

กิจกรรมคนดีศรีพระยามนฯ
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

-->คลิกดูภาพเพิ่มเติม

14 ก.ย. 61 สัปดาห์ห้องสมุด

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สัปดาห์ห้องสมุด
มีการมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ อีกมากมาย 

-->คลิกดูภาพเพิ่มเติม

14 ก.ย. 61 Clean up the World
กิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด (Clean up the World)

 

-->คลิกดูภาพเพิ่มเติม

13 ก.ย. 61 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ป.4

นางพวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้เป็นประธานพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

-->คลิกดูภาพเพิ่มเติม

12 ก.ย. 61
กิจกรรม English Day Camp For The Students In P.4

-->คลิกดูภาพเพิ่มเติม

10 ก.ย. 61

โครงการสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมเพื่อรณรงค์โภชนาการสมวัย
ภายใต้โครงการ "อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน" (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้)
ในชื่อโครงการ Prayamon Factory Healthy ณ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

-->คลิกดูภาพเพิ่มเติม

8 ก.ย. 61

ขอแสดงความยินดี กับคุณครู และนักเรียน โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 15 ระดับประถมต้น และ ระดับประถมปลาย และได้รับทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์
1.เด็กหญิงจิระพิณญา ศรีพรม ป.3/1
2.เด็กหญิงพิชญา คาคะวารี ป.6/9

-->คลิกดูภาพเพิ่มเติม

7 ก.ย. 61

นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางบอน
ได้จัดพิธีเลี้ยงอำลาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและฝ่ายงานต่างๆ
ของสำนักงานเขตบางบอนจำนวน 21 คน ที่ได้เกษียณอายุราชการในปี 2561

-->คลิกดูภาพเพิ่มเติม

กลับหน้าหลัก