กิจกรรมเดือนธันวาคม 2561

28 ธ.ค.61
พิธีบวงสรวงพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

 

28 ธ.ค.61
กิจกรรมตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

25 ธ.ค. 61
กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2019

 

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

20 ธ.ค.61 มอบเกียรติบัตรห้องเรียนมาตรฐาน ปี 61

พิธีมอบเกียรติบัตรห้องเรียนที่ผ่านการประเมินห้องเรียนมาตรฐาน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 โดย นางพวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้เป็นผู้มอบเกียรติบัตรนี้ให้กับครูที่ดูแลห้องเรียนต่างๆ 

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

14 ธ.ค.61
กีฬาอนุบาลฮาเฮ ประจำปีการศึกษา 2561

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

12 ธ.ค.61 การเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปี 2562

บรรยากาศการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปี 2562
ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งทั้งหมด 3 คน

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

7-10 ธันวาคม 61

กิจกรรมสัมมนาผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
สถานที่ จังหวัดแพร่-น่าน

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

กลับหน้าหลัก