กิจกรรมเดือนมกราคม2562

28 ม.ค. 62 (ช่วงบ่าย)
คณะผู้แทนรัฐบาลจากประเทศตองงาศึกษาดูงานโรงเรียนพระยามน
การศึกษาดูงานโรงเรียนอ่อนหวาน ลดหวานมัน เค็ม ลดโรค NCDs
โดยคณะผู้แทนจากรัฐบาลประเทศตองงา ประเทศคิริบาสและผู้แทนจากธนาคารโลก

 

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

28 ม.ค.62 (ช่วงเช้า)
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน
การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ระหว่างนักเรียนโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ กับนักเรียนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

25 ม.ค.62
การประกวดแข่งขันความสามารถด้านคณิตศาสตร์

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

 22 ม.ค.62
วันคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษาและชุมชน

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

20 ม.ค.62
แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ชั้น ป.6

 

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

18 ม.ค.62 สัปดาห์แนะแนวการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา

นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
“สัปดาห์แนะแนวการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา”
ณ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

 

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

 17 ม.ค.62 คุณครูกาญจนา บุบผา รับรางวัลคุรุสดุดี

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ขอแสดงความยินดีกับคุุณครูกาญจนา บุบผา
ที่ได้เข้ารับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา

 

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

16 ม.ค. 62 ขอแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสงานวันครู โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูคุณภาพที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและน่าภูมิใจดังต่อไปนี้

1.คุณครูสุนทรี วีเปลี่ยน ได้รับเกียรติบนเวทีให้เป็นคุณครูเกษียณอายุราชการ
2. คุณครูกาญจนา บุบผา ได้รับรางวัลคุรุสดุดี
3. คุณครูอุมารินทร์ คุณเจริญทรัพย์ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ณ อาคารกีฬาเวศน์ 2 สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง

16 ม.ค.62 คณะครูร่วมงานวันครูประจำปี 2562

คณะครูโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์เดินทางเข้าร่วมงานวันครู ประจำปี 2562
ณ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง โดยมี พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เป็นประธานพิธีเปิดงาน

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

11 ม.ค.62

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562

->คลิกชมภาพเพิ่มเติม

10 ม.ค. 62 กีฬาพระยามนฯ เกมส์

 

->คลิกชมภาพเพิ่มทเติม