กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2562
28 ก.พ. 2562
นิทรรศการแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเครือข่ายที่ 77
 ->คลิกชมภาพเพิ่มเติม
27 ก.พ.62
นิทรรศกาล Prayamon Healthy Factory ภายใต้โครงการสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรม
เพื่อรณรงค์โภชนาการสมวัย โครงการ"อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน" (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้)
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
->คลิกชมภาพเพิ่มเติม
18 ก.พ.62
นักศึกษาปริญญาโท ม.ศิลปากร ศึกษาดูงาน
->คลิกชมภาพเพิ่มเติม
15 ก.พ.62
ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เดินทางมาศึกษาดูงานสายชั้นอนุบาลโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
->คลิกชมภาพเพิ่มเติม
14 ก.พ.62
กิจกรรมพาเพลินเดินงานวัด
->คลิกชมภาพเพิ่มเติม
13 ก.พ. 62
งานมอบรางวัล “ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ" ให้แก่ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2561
ด.ญ.พิชญา คาคะวารี โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา รางวัลชมเชย
การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ
จาก ศาตราจารย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
->คลิกชมภาพเพิ่มเติม
11 ก.พ. 62
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ขอขอบคุณบริษัทแอดด้า ฟุตแวร์(ไทยแลนด์) จำกัด
ที่ได้มอบเงินให้กับทางโรงเรียนและทางโรงเรียนได้นำไปตัดชุดวงโยธวาทิตให้กับนักเรียน
เพื่อใช้ในการออกงานทำกิจกรรมต่างๆ 

 

4 ก.พ.62
นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมโรงเรียน
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นพ. พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เข้าเยี่ยมเพื่อติดตามการดำเนินงานมาตรการลดฝุ่น และเพิ่มคุณภาพอากาศของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
 ->คลิกชมภาพเพิ่มเติม
2 ก.พ.62
สอบ O-NET
ณ สนามสอบโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศีกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561
โดย นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอนและคณะ ได้เดินทางมาให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมทดสอบ
และครูที่เข้าร่วมดูแลการทดสอบ โดยมีนางพวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ให้การต้อนรับนำเยี่ยมชมในครั้งนี้
- >คลิกชมภาพเพิ่มเติม