กิจกรรมเดือนมิถุนายน 2562

28 มิ.ย. 2562
นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ นักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษา
เดินทางไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

 26 มิ.ย.62 สัปดาห์สุนทรภู่

กิจกรรมสัปดาห์สุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

19 มิ.ย. 62 กรีฑานักเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางบอน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ


14 มิถุนายน 2562
ผอ.ดร.พวงผกา แสงเงินพร้อมตัวแทนครูและนักเรียน เดินทางเข้ารับรางวัลพระราชทาน รางวัลเกียรติคุณสัญญา ธรรมศักดิ์ ดีเด่น สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างคนดีให้แก่สังคมจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจจารินีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ที่ศาลาดุสิดาลัย

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

14 มิ.ย.62 พิธีฉลองรางวัลพระราชทานสัญญาธรรมศักดิ์
พิธีฉลองรางวัลพระราชทาน รางวัลเกียรติคุณสัญญา ธรรมศักดิ์ ดีเด่น สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างคนดีให้แก่สังคม โดย ผอ.ดร.พวงผกา แสงเงิน เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจจารินีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ที่ศาลาดุสิดาลัย ขอกราบขอบพระคุณ ท่านบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน ประธานในพิธี หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ท่านประเสริฐ ม่วงศิริ ท่านณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิริ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณโกศล หกสุวรรณ เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ท่าข้าม เจ้าหน้าที่เทศกิจ เขตบางบอน คณะท่าน ดร.จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คุณครูจากโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส บริษัทรองเท้าแอดด้าและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีกับพวกเรา 

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

 

12 มิ.ย.62
กิจกรรม "ฉลาด รู้ทัน เธอกับฉันปลอดภัย"
มินิคอนเสิร์ต "เก่ง ธชย" ที่โรงเรียนพระยามนธาตุศรีพิจิตร์

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ
12 มิ.ย.62 กิจกรรมซ้อมพิธีฉลองรางวัลพระราชทาน

กิจกรรมซ้อมพิธีฉลองรางวัลพระราชทาน รางวัลเกียรติคุณสัญญา ธรรมศักดิ์ ดีเด่น
สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างคนดีให้แก่สังคม
โดยจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจจารินีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ


4-6 มิ.ย.62 การประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ.)รอบที่ 4

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ รับการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบที่ 4
ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2562 โดยการประเมินแบ่งออกเป็น 3 มาตรฐานดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
ขอบพระคุณคณะกรรมการประเมิน ศน.ดาลัด กุศลผลบุญ ฝ่ายถวิล จันทร์สว่าง
ร่วมรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

<--กลับหน้าหลัก