กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม

30 ส.ค.62 คณะครูรับรางวัลการประกวดนวัตกรรม

คณะครูโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์รับรางวัลการประกวดนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้และโครงงาน ปีงบประมาณ 2562 ระดับกรุงเทพมหานคร
ณ ห้องประชุมสิรินาม สำนักการศึกษา 

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

29 ส.ค 62 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

๒๙ กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งปีนี้โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ได้เลื่อนกำหนดการ
จากเดือน กรกฎาคมมาเป็นเดือนสิงหาคม เพราะมีงานสำคัญมากมายที่จำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน กิจกรรมมีการแสดง
ของนักเรียนและการมอบเกียรติบัตรต่างๆ มากมาย

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

28 ส.ค.62 ตัวแทน สมศ.ตรวจเยี่ยมคัดโรงเรียนต้นแบบ Best Practice

ด้วยสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้คัดเลือกโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์เป็นสถานศึกษาต้นแบบ Best Practice
ในการจัดการศึกษา วันนี้ 28 สิงหาคม 62 มีตัวแทนคณะจาก สมศ. เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อดูสภาพแวดล้อมและประเมินคุณภาพ
และจะมีคณะ สมศ.ชุดใหญ่ เข้ามาประเมินอีกครั้งเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ Best Practice

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

26 สิงหาคม 62 วันกตัญญูคุณเจริญ จูฑะวิภาต
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ได้จัดพิธีวันกตัญญู คุณยายเจริญ จูฑะวิภาต
เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่คุณยายเจริญ ซึ่งคุณยายเจริญ ได้เป็นผู้บริจาคที่ดิน
เพื่อให้สร้างโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ขึ้นเพื่อเป็นสถานศึกษาหาความรู้
จากรุ่นสู่รุ่นจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในเขตบางบอนและระดับ กทม.

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

23 สิงหาคม 62
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ จ.พัทลุง นำโดย นายพงค์ทิพย์ มะโนเรศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ผู้บริหาร คณะครู
และนักเรียนเดินทางมาศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอน English Program และแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนห้องเรียน English Program และศึกษาดูงานเรื่องประกันคุณภาพภายใน โดยมี ผอ.ดร.พวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

22 สิงหาคม 2562
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานเขตบางบอน การตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนตามโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย
ปีงบประมาณ 2562 โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน "ระดับดีมาก" จากนายบวรสิน นิยมตรง
ผู้อำนวยการเขตบางบอน

 

16 สิงหาคม 62
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 62 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม มีกิจกรรมต่างๆ มากมายซึ่งกิจกรรมนี้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและได้ทดลองกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง ทำให้สนุกและได้สาระความรู้ไปด้วย


--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

13 สิงหาคม 2562 พิธีมอบโล่เกียรติคุณ O-NET 7 ปีซ้อน

พิธีมอบโล่เกียรติคุณและประกาศเกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและนักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ปีการศึกษา 2561 BMA TOP O-NET 2018 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม
อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

 

8 ส.ค.62 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยวันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทย นับว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9 

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

<--กลับหน้าหลัก