กิจกรรมเดือนกันยายน 2562

 30 ก.ย.62
ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน วันเกษียณอายุราชการ

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

20 ก.ย.62
เยาวชนคนดี ศรีพระยามน ประจำปี 62

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

16 ก.ย.62
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

13 ก.ย.62

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับห้องเรียนที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินห้องเรียนมาตรฐานประจำปี 2562

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

10 ก.ย.62

โครงการส่งเสริมความรู้จากห้องสมุด สัปดาห์ห้องสมุด

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

9 ก.ย. 62
ผู้บริหาร นำโดย ผอ.ดร.พวงผกา แสงเงิน
คณะครู 1.นางวันเพ็ญ เกียรติวงษ์ 2.นางสาวอุ่นเรือน แย้มพยนต์ 3.นายประสน จุมพรม เข้ารับรางวัลปิยชนน์คนการศึกษา 62
ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

2 ก.ย.62 พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ด้วยคณะครูโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ได้มีพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในหน้าที่ราชการ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ


<--กลับหน้าหลัก