กิจกรรมเดือนมกราคม 2563

29 ม.ค.63
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้้นพื้นฐาน

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

21 ม.ค.63
เข้ารับเกียรติบัตร และเข็มยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภทองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

20 ม.ค.63

ประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

17 ม.ค.63
การคัดเลือกนักเรียน เข้าค่ายภาษาอังกฤษ เครือข่าย ร.ร.77

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

16 ม.ค.63
ผอ.ดร.พวงผกา แสงเงิน รับรางวัลจากคุรุสภา

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

 

16 ม.ค.63
วันครูกรุงเทพมหานคร

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

16 ม.ค.63 วันครู

แบบอย่างทางความคิด สอนศิษย์ให้ก้าวหน้า สร้างชาติพัฒนา น้อมบูชาพระคุณครู

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

7 ม.ค.63
ร.ร. พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ แสดงความยินดี กับ ท่านเกรียงไกร จงเจริญ
ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรม การท่องเที่ยว และกีฬา

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

 

3 ม.ค.63
สวัสดีปีใหม่ 2020

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ