กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2563

28 ก.พ.63
รับสมัครนักเรียนสายชั้นอนุบาล1

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

28 ก.พ.63
ตั้งจุดคัดกรองเพื่อป้องกันเชื้อ COVID-19

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

26 ก.พ.63
Big Cleaning Day

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

22 ก.พ.63
อบรมการจัดทำผลงานวิชาการ เรื่อง "ข้อบกพร่องของการจัดทำผลางนวิชาการ"
โดยมีวิทยากร ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์และคุณนงเยาว์ หนูรัตน์
ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

21 ก.พ.63
Cluster 77 Open House in 21st Century

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

20 ก.พ.63
กิจกรรมฝึกทักษะซื้อได้-ขายเป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

19 ก.พ.63
ประชุมผู้ปกครองแ-แนะแนวการศึกษาต่อ ป.6

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

 

14 ก.พ.63 พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครอง คณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

5 ก.พ.63
วัยใสไร้แอลกอฮอล์ Smashed Project

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

3 ก.พ. 63
กิจกรรมวันมาฆบูชา

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

1 ก.พ. 63
การทดสอบ O-NET ของนักเรียน ป.6

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

กลับหน้าหลัก