กิจกรรมเดือนมีนาคม-เมษายน 2563

15 เมษายน 63
การจัดประชุมคณะครูแบบออนไลน์เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายในการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่
เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ห่างไกลโรค COVID-19 โดยมี ผอ.ดร.พวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธาน


--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

13 เมษายน 63
ผอ.ดร.พวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สรงน้ำพระ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนเนื่องในวันสงกรานต์ 13 เมษายน 2563

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

16 มี.ค.63 นักเรียนสอบเข้า EP.ป1

การสอบคัดเลือกนักเรียนที่สอบเข้าเรียนห้อง English Program (EP)
ของนักเรียนระดับชั้น ป.1 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

13 มี.ค.63

โรงเรียนสามัคคีบำรุง ศึกษาดูงาน

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

6 มี.ค.63 บัณฑิตน้อย

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนผู้สำเร็จหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์...

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

3 มี.ค.63
การประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
สำนักงานเขตบางบอน กทม.

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

กลับหน้าหลัก