รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตรวจสอบตารางเรียนและสแกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ประจำห้องของนักเรียน
เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร ในการเรียนผ่านระบบออนไลน์


สแกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ประจำห้องของนักเรียน

คลิกตรงนี้

<--ย้อนกลับหน้าแรก