กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2563

26 มิ.ย.63

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ขอขอบคุณท่าน ส.ส.ประเสริฐ ม่วงศิริ ส.ก.ประพันธ์ ม่วงศิริ
และทีมงานม่วงศิริ ที่ให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
โดยฉีดพ่นในห้องเรียน,ห้องสนับสนุนการเรียน,ห้องประชุม,โรงอาหาร,และบริเวณสนามของโรงเรียน


--> คลิกชมภาพบรรยากาศ


25 มิ.ย.63
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ได้รับโล่เกียรติคุณ
เป็นโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชาต่อเนื่อง 8 ปีซ้อน ปีการศึกษา 2555-2562

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

25 มิ.ย.63

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) จ.พระนครศรีอยุธยา
ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

24 มิ.ย.63
ประชุมผู้ปกครองสายชั้นอนุบาล1-อนุบาล2

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

24 มิ.ย.63
ประเมินครูผู้ช่วย

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

24 มิ.ย.63

ประชุมออนไลน์ผู้บริหารร่วมกับสำนักการศึกษา กทม.ผ่านโปรแกรม Zoom

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

19 มิ.ย.63
โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา
นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน นำคณะผู้บริหารเขต สัสดีเขตบางบอน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ และจิตอาสาพระราชทาน
รวม 150 คน ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

18 มิ.ย.63
ประชุมผู้ปกครองสายชั้น ป.5-ป.6 ประจำปี 63

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

17 มิ.ย.63
ประชุมผู้ครองระดับชั้น ป.3-ป.4

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

16 มิ.ย.63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1-ป.2

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

9-10 มิ.ย.63

อบรมโรงเรียนต้นแบบโครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษารในสถานศึกษา
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและได้จัดอบรมทดลอง ตรวจสอบประสิทธิภาพ (Performance)
ระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับคณะครูโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

8 มิ.ย.63
คณะกรรมการติดตามความพร้อมในการเรียนในสถานการณ์ COVID-19


--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

จัดเตรียมความพร้อมห้องเรียนให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม( Social Distancing)
จำนวนนักเรียน 20-25 คน/ห้องเรียน. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

สร้าง Table Shield ติดตั้งโต๊ะอาหาร โต๊ะเรียน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19 )
สำหรับนักเรียน ในวันเปิดการเรียนการสอน

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

กลับหน้าแรก-->