กิจกรรมประจำเดือนกรกฏาคม 2563

30 ก.ค.63
คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย

 

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

24 ก.ค.63
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

23 ก.ค.63
ประเมินครูดีเด่น เครือข่ายโรงเรียนที่77

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

1 กรกฎาคม 2563

นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน
โดยมีบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน นางชฎาวรรณ ป่าไม้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางบอน
นางมณีวรรณ ศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางบอน หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ และ นางพวงผกา แสงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ให้การต้อนรับ


--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

 

กลับหน้าแรก-->