กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2563

29 ส.ค.63
การอบรมการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
โดยนายกฤษดา เพ็ชร์สีสัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางบอน เป็นประธานในการเปิดการอบรม
และ ดร.สมพร หวานเสร็จ วิทยากร อบรมให้กับคณะครู


--> คลิกชมภาพบรรยากาศ


29 ส.ค. 63
คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ร่วมถ่ายภาพกับครูที่จะเกษียณอายุราชการทั้ง 3 ท่าน
ได้แก่
1.นายสมศักดิ์ อุณาพรหม (สายชั้น ป.5)
2.นางดรุณีย์ เยกิจ (สายชั้น ป.1)
3.นางสาวลักขณา อุดมพงศ์อนันต์ (สายชั้นมัธยมฯ)


--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

 

27 ส.ค.63

กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

25 สิงหาคม 63

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ได้จัดกิจกรรมวันกตัญญู รำลึกพระคุณ คุณยายเจริญ จูฑะวิภาต ผู้บริจาคที่ดินเพื่อให้สร้างโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร โดยพิธีในครั้งนี้ได้จัดให้มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณยายเจริญ จูฑะวิภาต 

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

20 สิงหาคม 63 สัปดาห์วิทยาศาสตร์

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น ทั้งในนี้งานมีการจัดฐานทดลองต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองและได้รับความรู้ต่างๆ จากวิทยากรประจำฐาน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการทดลองของจริงและเกิดความสนุกสนาน ตื่นเต้นในการเรียน

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

18 ส.ค.63 ผอ.
ประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

13 ส.ค. 63

เปิดเรียนเต็มรูปแบบวันแรก
เปิดเรียนเต็มรูปแบบวันแรก นักเรียนมาเรียนพร้อมกันทั้งหมด แต่ยังคงรักษามาตรการป้องกันเชื้อ COVID-19 ในสถานศึกษาอย่างเข้มงวดเหมือนเดิม และในครั้งนี้ได้มีนักรียนชั้น ป.6 ร่วมกันอำลาคุณครูวิไลวรรณ กลิ่นขจร ที่สอนนักเรียนชั้น ป.6 มาแล้ว 1 ปี 2 เดือน ได้ไปบรรจุรับราชการที่โรงเรียนแห่งใหม่

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

11 ส.ค.63 วันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

 

11 ส.ค.63
กิจกรรมจิตอาสา

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

8 ส.ค. 63
สอบชิงทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนที่เรียนดี กทม.

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

6 ส.ค.63
พิธีไหว้ครูประจำปี 2563
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2563
ทั้งนี้ยังคงมีการเว้นระยะห่างทางสังคมและทุกคนยังสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อ COVID-19
ในงานพิธีในครั้งได้มีการแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 รอบ ในการทำพิธีเพื่อลดจำนวนนักเรียนให้คงระยะปลอดภัยจากเชื้อโรค

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

 

กลับหน้าแรก-->