กิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

25 พ.ย. 63
กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดโรงเรียน
เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับเปิดเทอมและป้องกัน
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
#จิตอาสาพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

 

18 พ.ย. 63
ดร พวงผกา แสงเงินผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
เสนอโครงการ "Prayamon Healthy Factory"
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องอาหารโภชนาการ
และสุขภาพ รู้จักคิดวิเคราะห์ในการเลือกรับประทานอาหารต่างๆ
จากค่าพลังงานแคลอรี่ รู้จักพืชผักผลไม้ในท้องถิ่น และเห็นความสำคัญ
ของการออกกำลังกาย นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เขตบางบอน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ 2564

13 พ.ย.63 พิธีวางพวงมาลาวันมหาธีรราชเจ้า
พิธีวางพวงมาลา วันมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระราชบิดาแห่งการลูกเสือไทย

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

11 พฤศจิกายน 2563 ครูลาออก-ย้ายกลับ ตจว.

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ มีครูที่ลาออกจากราชการและครูย้ายกลับบ้านที่ต่างจังหวัดดังนี้
1.ครูรำไพภัทร จุฑานันท์ เด - ลาออก
2.ครูจิรัชญา แสงขาน - ย้ายกลับบ้านที่ต่างจังหวัด

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

8 พฤศจิกายน 2563
ล้างทำความสะอาดและฉีดยาฆ่าเชื้อโรค
--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

7 พฤศจิกายน 2563
ล้างทำความสะอาดโรงเรียน เพื่อป้องกันโรคไวรัส RSV

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

กลับหน้าแรก-->