กิจกรรมประจำเดือนมกราคม 2564

 

29 ม.ค. 64 Big Cleaning Day

นายพาณุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการศึกษา และผู้บริหารเขตบางบอน เดินทางมาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนและกิจกรรม Big Cleaning Day ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

 

27 ม.ค.64
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนมกราคม

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

19 ม.ค.64 ประชุมหัวหน้าสายชั้นเพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้

ดร.พวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ประชุมหัวหน้าสายชั้นเพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19


--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

 

16 ม.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.ดร.พวงผกา แสงเงิน ได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๓ "ระดับดีเด่น"ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีคุณประโยชน์ต่อการศึกษายิ่ง.

ประชุม Zoom online เพื่อรับนโยบายการทำงานในยุค COVID-19
คณะครูได้จัดประชุม Online เพื่อรับทราบนโยบายการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 จากคณะผู้บริหาร

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

 15 ม.ค. 64 ทีมม่วงศิริฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ขอขอบพระคุณท่านประพันธ์ ม่วงศิริ,ท่านณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิริ,ท่านโกศล หกสุวรรณ,ท่านจีระกุล กวีกิจประการ และทีมงานม่วงศิริที่อนุเคราะห์ทีมงานฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัส covid-19 ที่โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

 

14 ม.ค. 64
รับนมโรงเรียนและใบความรู้ของนักเรียน ป.6-มัธยมฯ


--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

13 ม.ค.64
รับนมโรงเรียนและใบความรู้ระดับชั้น ป.4-ป.5


--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

11-12 มกราคม 2564
แจกนมโรงเรียนและใบความรู้
ระดับชั้น อนุบาล-ป.3


--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

กลับหน้าแรก-->