กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

25 ก.พ. 64 กิจกรรมวันมาฆบูชา
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กทม.
ได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชาขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนาของไทย มีการฝึกให้นักเรียนได้ร่วมสวดมนต์พร้อมกับเวียนเทียนซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามที่สืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณกาล เพื่อสืบทอดพุทธศาสนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป


--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

 

23 ก.พ. 64 มอบเกียรติบัตรให้เทศกิจและอปพร.บางบอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ นายสมบัติ เส็งมา
เจ้าหน้าที่เทศกิจ เขตบางบอน และนายวิรุณ บุญสังข์ อปพร.เขตบางบอน
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริการด้านการจราจรและเป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี
มีจิตอาสาให้บริการประชาชน ณ บริเวณหน้าโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เป็นประจำทุกวัน
โดยดูแลด้านการจราจรและความปลอดภัยให้กับเหล่าเยาวชน นักเรียน รวมทั้งผู้ปกครองที่มาส่งในช่วงเช้า

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ
21 ก.พ. 64 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายขยายผลการวิจัยสถาบันสถานศึกษาแห่งนวัตกรรม
โดย ดร.ชาญ คำภิระแปง ณโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร


--> คลิกชมภาพบรรยากาศ


16 ก.พ. 64

ศุนย์บริการสาธารณสุข65 ตรวจสุขาภิบาลอาหาร
ในโรงเรียนตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

8 ก.พ. 64
มอบเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564

เด็กชายภูมิพรรด์ อำพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564


--> คลิกชมภาพบรรยากาศ


1 ก.พ.64 ผู้บริหารสำนักการศึกษาเยี่ยมโรงเรียนในวันเปิดเรียน

นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายกฤษดา เพ็ชรสีสังข์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางบอน และคณะ เยี่ยมโรงเรียนวันเปิดเรียนวันแรกหลังจากมีการปิดเรียนตามประกาศสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งในวันนี้ทางโรงเรียนมีการเปิดเรียนและมีการคัดกรองอย่างเข้มงวดก่อนเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน


--> คลิกชมภาพบรรยากาศ

กลับหน้าแรก-->