วันที่ 1 ธันวาคม 2565 .
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม EP Open house มัธยมวัดสิงห์
ได้รับรางวัลที่ 3 ในการแข่งขัน Science Me Up ประเภททีม
<--กลับหน้าหลัก