วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี
โดยมี ดร.อติพร นิลขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะรองผู้บริหาร
คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 455 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
โดยร่วมกันเก็บขยะ ทำความสะอาดบริเวณภายในโรงเรียน บริเวณรอบๆโรงเรียน
และกำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณโรงเรียน
<--กลับหน้าหลัก