วันที่ 2 ธันวาคม 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี
โดยมี ดร.อติพร นิลขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี
กิจกรรมประกอบด้วยการถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์
และการแสดงรำเทิดพระเกียรติ ของชมรมนาฏศิลป์ การแสดงของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2
และนิทรรศการผลงานนักเรียน โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
โดยจัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19
<--กลับหน้าหลัก