วันที่ 20 ธันวาคม 2565
ท่านผู้อำนวยการ ดร.อติพร นิลขำ และคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ในการสอบ Pre O-net ประจำปีการศึกษา 2565
<--กลับหน้าหลัก