21 ธ.ค. 65
ท่านผู้อำนวยการ ดร.อติพร นิลขำ และท่านรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ในการสอบ Pre O - Net ประจำปีการศึกษา 2565
<--กลับหน้าหลัก