8 ธ.ค. 65
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
โดย ดร.อติพร นิลขำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร
ให้กับโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมให้ความรู้แนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียน ทั้งนี้ยังได้ให้นักเรียนได้เข้าฐาน ของโรงเรียนต่างๆ
เพื่อให้สอบถามข้อมูลที่นักเรียนสนใจโดยตรงกับทางโรงเรียน
<--กลับหน้าหลัก