11 มกราคม 2566

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวรัญญา แซ่ตั้ง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9
ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566
จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

<--กลับหน้าหลัก