11 ก.พ. 66 นักเรียนชั้น ป.6 สอบ O-NET ประจำปี 2565
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ศูนย์สอบย่อยที่ 10 ทุ่งครุ สนามสอบโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
โดย นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตบางบอนและคณะผู้บริหารเขตบางบอน
เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับนักเรียนที่เดินทางมาสอบ ณ
สนามสอบโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ โดย ดร.อติพร นิลขำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจ
ให้กับนักเรียนที่สอบในวันนี้

<--กลับหน้าหลัก