15 ก.พ. 66
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.วรปรัชญ์ ศรีอรรคจันทร์ ป. 6/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 🏅 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง งานOPEN HOUES
เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ ม.ว.ส. รร.มัธยมวัดสิงห์ ขอขอบคุณคุณครูอรทัย เพชรมาลี ที่ฝึกซ้อม ควบคุม และดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี

ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลที่ 2 🏅การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ และรางวัลชมเชย รำเดี่ยว งานOPEN HOUES เปิดโลกการเรียนรู้
เปิดประตูสู่ ม.ว.ส. รร.มัธยมวัดสิงห์ ขอขอบคุณคุณครูจันทนา เสลาคุณ ที่ฝึกซ้อม ควบคุม และดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี
<--กลับหน้าหลัก