15 มี.ค. 66
นางละไม อัศวเลิศศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางบอน รับมอบหมายจาก นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตบางบอน
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

<--กลับหน้าหลัก