28-30 มี.ค. 66 ฝึกอบรมหลักสูตรฯ ก่อนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานครฝึกปฏิบัติจริง ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2566
โดย ดร.อติพร นิลขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เป็นผู้ให้ความรู้และชี้แนะแนวทางในการบริหารงาน

<--กลับหน้าหลัก