ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอรปรียา ศรีสุระ
ได้รับรางวัลอันดับ 3 รายการแข่งขันการอ่านทำนองเสนาะ
จากการประกวดผลงานนักเรียน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนที่ 76 และ 77 ประจำปีงบประมาณ 2566
ขอขอบคุณ คุณครูสุขสันต์ อินทรสวัสดิ์ คุณครูพรสิริ ขวัญมณี ผู้ฝึกซ้อม

 
<--กลับหน้าหลัก