ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. พงษ์พันธ์ สร้อยกุดเรือ
ได้รับรางวัลอันดับ 2 รายการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน จากการประกวดผลงานนักเรียน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนที่ 76 และ 77 ประจำปีงบประมาณ 2566
ขอขอบคุณ คุณครูสุปราณี บุบผามาเต ผู้ฝึกซ้อม

<--กลับหน้าหลัก