26 เม.ย. 66
อบรมข้าราชการครู การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

โครงการฝึกอบรมข้าราชการครู โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
สังกัดสำนักงานเขตบางบอน การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
สู่การสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G Pass 5 Steps

<--กลับหน้าหลัก