16 พ.ค. 66
วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2566
นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตบางบอน และคณะ
ได้ตรวจเยี่ยมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง
ได้มีความสบายใจและพร้อมกันนี้ ผอ.ดร.อติพร นิลขำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะผู้บริหาร
คณะครูได้ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

<--กลับหน้าหลัก