26 พ.ค. 66
อบรมโรงเรียนแกนนำการขับเคลื่อนเพื่อยกระกับการศึกษา SMT
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดย สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท.)
ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)

<--กลับหน้าหลัก