20 มิ.ย. 66
คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ นำโดย ดร.อติพร นิลขำ ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานพิธี
พร้อมทั้งคณะรองผู้อำนวยการและคณะครู บุคลากรและนักเรียน

     
<--กลับหน้าหลัก