14 ก.ค. 2566
นักเรียนชั้นอนุบาล-ป.1 ทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์.

<--กลับหน้าหลัก