วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ร่วมใจประสานเป็นหนึ่งเดียว จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ นำโดย ผอ.ดร.อติพร นิลขำ เป็นประธานพิธี ทั้งนี้มีนักเรียนและครู บุคลกร รวมทั้งเครือข่ายผู้ปกครอง ทั้งโรงเรียนรวมใจกันเพื่อกิจกรรมในครั้งนี้

<--กลับหน้าหลัก