23 พ.ย. 66
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และคุณครูต่อศักดิ์ มงคล เข้าร่วมอบรมกิจกรรม Tiktok x BMA School Tour Partnership ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ผ่านระบบ Zoom โดยสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เปิดอบรมให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 109 โรงเรียน เพื่อสร้างทักษะการเป็น Tiktok Creator อย่างมีคุณภาพ ในการนี้ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน

--กลับหน้าหลัก