23 พ.ย. 66
คณะครู-นักเรียน ร่วมประดิษฐ์กระทงจากธรรมชาติถวายวัดเลา

<--กลับหน้าหลัก