28 ธ.ค. 66
พิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ โดยท่าน ผู้อำนวยการ ดร.อติพร นิลขำ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

     
<--กลับหน้าหลัก