20 ก.พ. 67

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การใช้แอบพลิเคชั่น Edsy AI speaking coach
ตามโครงการประเมินและพัฒนาศักยภาพทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์(Edsy AI Speaking Coach)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 และ 4/10
(ได้รับเลือกให้เป็นแกนนำ 1 ใน 6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร)
พร้อมทั้งเยี่ยมชมและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ โดยมี นายสมศักดิ์ ตั้งเอี่ยมสกุล
รองผู้อำนวยการเขตบางบอน ตัวแทนจากฝ่ายการศึกษาเขตบางบอน
ท่าน ดร. อติพร นิลขำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ และคณะครูให้การต้อนรับ

<--กลับหน้าหลัก