วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.
นายณันทพงศ์ สินมา ผู้อำนวยการเขตบางบอน นายสมศักดิ์ ตั้งเอี่ยมสกุล พร้อมด้วยหัวหน้าจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนเขตบางบอน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 (รักษาศุข) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการบุคลากรสำนักงานเขตบางบอน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่เขตบางบอน โดยสำรวจเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ปรับสภาพแวดล้อม ใส่สารเคมีทำลายลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และปัองกันโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

 
 
 
 
<--กลับหน้าหลัก