29 เม.ย. 67

การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครู เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learninig ด้วยกระบวนการ GPAS 5 Step สู่การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน

   
   
   
<--กลับหน้าหลัก