30 พ.ค. 67

พิธีมอบเกียรติบัตรกับนักเรียนสอบ NT ป.3 ได้ 100 คะแนน

ผลการสอบ NT นักเรียนชั้น ป.3
🥇🥇คะแนนทดสอบเต็ม 100 คะแนน ทั้ง 2 วิชา จำนวน 1 คน
1. ด.ญ.ณิชนันท์ พงศ์ไชยยง ป.4/10
🥇🥇 วิชาคณิตศาสตร์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) มีนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ดังต่อไปนี้
1. ด.ช.นิพัทธ์โชติ คุ้มถิ่นแ้กว ป.4/4
2. ด.ช.ภคิน ระหว่างสุข ป.4/4
3. ด.ญ.อนันคลิน ศิระยรรยง ป.4/4
4. ด.ญ.พิมพ์มาดา วัจนะรัตน์ ป.4/10
5. ด.ญ ณิชนันท์ พงศ์ไชยยง ป.3/10
6. ด.ญ.ศิรดา อำภัยฤทธิ์ ป.4/10
🥇🥇 วิชาภาษาไทย(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) มีนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนวิชาภาษาไทยดังต่อไปนี้
1. ด.ญ.สราลี พรจันสกุล ป.4/1
2. ด.ญ.ภัณฑิรา หมอยา ป.4/1
3. ด.ญ.ณิชนันท์ พงศ์ไชยยง ป.4/10

 

 
 
 
 
 
 
     
     
<--กลับหน้าหลัก