ดวงเทียน    หมายถึง      ความสว่าง ความรุ่งโรจน์ 
พานทองรองรับเทียน      เป็นสัญลักษณ์ของบรรดาศักดิ์ ระดับ "พระยาพานทอง" ที่พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.6) เมื่อครั้งรับราชการเป็นหัวหน้าศาล
สิงห์คู่ เป็นเครื่องหมายประจำกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกรุงเทพมหานครสังกัดอยู่
ความรู้คู่ความดี เป็นนโยบายทางการศึกษาของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
บบ. เป็นอักษรย่อของเขตบางบอน
พม. เป็นอักษรย่อของโรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน " ต้นประดู่" ซึ่งมีดอกสีเหลือง
สีประจำโรงเรียน "สีเทา - เหลือง"
สีเทา หมาถึง ความสุขุม รอบคอบ
สีเหลือง ความรุ่งโรจน์ แสงสว่างแห่งปัญญา เมื่อใช้ 2 สีรวมกันจะ หมายถึง "ความสุขุมรอบคอบ จะนำไปสู่ความรุ่งโรจน์แห่งปัญญา"